Bazoviški junaki

6. septembra 1930 so bili ob zori na vojaškem strelišču pri Bazovici ustreljeni Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič – bazoviške žrtve oziroma eni izmed prvih odkritih predstavnikov antifašizma. Obsojeni so bili 5. septembra 1930 na t. i. 1. tržaškem procesu. Bili so člani ilegalne narodno radikalne organizacije slovenske in hrvaške mladine v Julijski krajini in Istri. Njihov namen je bil odpor proti fašističnemu režimu na Krasu, Tržaškem in v Istri. Gibanje, ki je kasneje bilo znano pod imenom TIGR, je imelo na Tržaškem samostojno vejo, ki se je imenovala Borba, na Goriškem pa vejo, imenovano Organizacija. Glavni predstavniki so se zbrali na sestanku na Nanosu leta 1927, kjer so se dogovorili, da je njihovo delovanje prešlo v ilegalo. Člani organizacij so bili različno politično usmerjeni domoljubi. Pri aktivnem odporu so se zgledovali po nasprotnikih, tako so napade izvajali nad italijanskimi šolami, vrtci, skladišči orožja. Aktivnost te organizacije je bila jasna,  z vsemi sredstvi  so se borili  proti fašizmu, vzpodbujali obvezno učenje slovenščine v družinah, preprečevali vpliv fašizma med mladimi, strmeli k osvoboditvi Primorske izpod fašistične oblasti.
Image

Ferdo Bidovec

Ferdo Bidovec je bil rojen 4. 2. 1908 v Trstu. Ljudsko šolo je obiskoval v Žirovnici, leta 1923 pa je zaključil trgovski tečaj v Ljubljani. Od petnajstega leta je sodeloval v mladinskem društvu Nicolo Tommaseo, v katerem  je deloval kot organizator in športnik. Leta 1927 je bil vpoklican na služenje vojaškega roka, od koder se je vrnil januarja 1929. Istega leta je postal član glavnega odbora organizacije Borba. Aretiran je bil 15. aprila 1930 in odpeljan v Koprski zapor.
Image

Fran Marušič

Fran Marušič je bil rojen 4. marca 1906 v Trstu, deloval je v tržaških mladinskih društvih. Bil je prisoten pri požigih šol in vrtcev, z namenom uničiti vse, kar je potujčeno. Aretirali so ga 18. aprila 1930.
Image

Zvonimir Miloš

Zvonimir Miloš  je bil rojen 14. 11. 1903 v Sušaku. V Trstu je končal trgovsko šolo in se zaposlil kot knjigovodja. Deloval je v mladinskih društvih in bil po njihovem razpustu 1927 med ustanovitelji in voditelji tajne organizacije Borba.
Image

Alojz Valenčič

Alojz Valenčič je bil rojen 9. 9. 1896 v Trstu.  Ljudsko šolo in dva razreda gimnazije je obiskoval v Trstu, nato je staršem pomagal v trgovini. Leta 1914 je bil vpoklican v avstrijsko vojsko in bil na ruskem bojišču ranjen. Po vojni se je zaposlil v tovarni. Po požigu tržaškega Narodnega doma se je priključil slovenski ilegalni organizaciji za boj proti fašizmu na Primorskem in Istri. Pomagal je pri izdelavi eksplozivnih teles, ki so jih uporabili pri demonstrativni razstrelitvi svetilnika zmage in uredništva časopisa Il Popolo di Trieste.
Prvo akcijo so izvedli z 28. na 29. september 1928, ko so pri Proseku zažgali otroški vrtec,  z namenom uničiti vidne nosilce potujčevanja. Organizacijo so italijanske oblasti odkrile šele po napadu na uredništvo tržaškega časopisa Il Popolo di Trieste. Obtoženim so sodili na posebnem sodišču za varnost države v Trstu. Proces je trajal od 1. do 5. septembra 1930.  Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili obsojeni na smrt in ustreljeni pri Bazovici, ostalim dvanajstim obtožencem so dosodili zaporne kazni.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net