Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske

»V srcu nam raste le ena zavest, da lepše kot vse, je domu biti zvest. Čim silnejše nas tujec zatira, tem močneje se narod upira.«

Spoznajte društvo

Tik pred obeležitvijo 90. obletnice usmrtitve bazoviških junakov je bila 1. septembra letos v Kulturnem prosvetnem društvu Barkovlje prvič predstavljena nova knjiga tržaškega zgodovinarja Milana Pahorja o ustanovitvi in delovanju tržaške veje organizacije TIGR z imenom Borba. Knjigo so založili Založništvo tržaškega tiska, Narodna in študijska knjižnica iz Trsta in Sklad Dorče Sardoč. Knjigo je uredil Štefan Čok. Izdajo knjige je finančno podprlo Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske – Območna enota Trst.

Knjiga o Borbi je sad dolgoletnega proučevanja zgodovinskih in arhivskih dokumentov, ki jih je v knjigi iz teh virov povzel in analitično predstavil Milan Pahor. Sama knjiga je sestavljena iz več poglavij, ki so vsebinsko sistematično povezana in bralcu nudijo celovit vpogled v dogodke na Tržaškem od konca prve svetovne vojne naprej do požiga Narodnega doma v Trstu leta 1920 in vse dogodke, ki so kmalu zatem sledili in v stopnjujočem ritmu ogrožali slovenstvo ne samo na Tržaškem, ampak na celem območju Primorske, ki je z Rapalsko pogodbo pripadla Kraljevini Italiji in kjer je fašizem začel svoj uničujoči pohod proti slovenskemu narodu. K poslabšani situaciji slovenskega prebivalstva je svoje dodala še Gentilejeva šolska reforma, ki je povsem izrinila slovenski jezik iz šol in vrtcev. Vsi ti dogodki so generirali tajni odpor Slovencev po celi Primorski, ki je rezultiral v ustanovitvi tajne protifašistične organizacije TIGR, na Tržaškem pa se je tajna organizacija Slovencev imenovala Borba. Le ta je delovala do leta 1930, ko je z usmrtitvijo bazoviških junakov prenehala delovati pod tem imenom, se za nekoliko časa potuhnila s svojo dejavnostjo, nato pa so njeni člani nadaljevali svoje delo v okrilju organizacije TIGR. Zgodovinar Milan Pahor nam v svoji knjigi predstavi ustanovitelje tako Borbe kot organizacije TIGR in nam pojasni njihove vloge v obeh organizacijah.

Knjiga nadaljuje z opisom prvega tržaškega procesa in spomini obsojencev na njem. Posebej so zanimivi odmevi na prvi tržaški proces v Evropi in časopisih, ki jih je zbral Milan Pahor. Iz njih je razbrati, da je bila smrt bazoviških junakov deležna kar precejšnjih odmevov v evropskem svobodomiselnem tisku.

Knjiga Milana Pahorja o Borbi predstavlja pomemben prispevek k osvetlitvi protifašističnega boja na Primorskem in posebej na Tržaškem, hkrati pa zaokroža temeljitejše poznavanje slovenske zgodovine med obema vojnama.

Zapis na hrbtni strani knjige Milana Pahorja o Borbi:

To je zgodba protifašističnega upora in boja Slovencev in Hrvatov. To je zgodba Tajne organizacije Borba, ki je delovala v letih 1927 -1930 in je bila del vseprimorskega protifašističnega gibanja med dvema svetovnima vojnama. To je zgodba, ki se je zaključila 6. septembra 1930 z ustrelitvijo štirih junakov pri vasi Bazovica blizu Trsta. To je zgodba, ki je del slovenske, hrvaške, italijanske in evropske zgodovine.

 

Gorazd Humar

 

17. 9. 2020

Vsem Primorkam in Primorcem, vsem državljanom Republike Slovenije!

Pridružujem se čestitkam ob našem največjem primorskem prazniku, ki ga pooseblja naša primorska himna Primorska je vstala. Ne glede na to, da čas neusmiljeno teče in se vedno bolj oddaljuje od 15. septembra 1947, je bil na mirovni konferenci v Parizu večji del Primorske tudi uradno vrnjen k takratni Jugoslaviji. S tem se je uresničila dolgoletna želja vseh, ki so živeli pod italijanskim fašizmom in ki so preživeli grozote druge svetovne vojne. Prvi odpor proti fašizmu se je začel s tigrovskim bojem, ki se je s prvimi žrtvami v njihovih vrstah, če omenim samo smrt bazoviških junakov, samo še okrepil in povezal širše ljudske množice  v boju proti izničenju slovenstva na primorskih tleh. Tigrovski boj je kronal vsesplošni ljudski odpor Primorcev v obliki oboroženega narodnoosvobodilnega boja. Brez teh junaških dejanj današnje meje naše države ne bi bile take, kot so sedaj.

Spominjajmo se preteklosti, da bomo laže zrli v bodočnost. Zgodovina nas je žal naučila, da nič ni podarjeno. Zato resnično praznujmo ta primorski praznični dan.

                                    

                                                                       Gorazd Humar

                                                        Predsednik Društva TIGR Primorske

Letošnja slovesnost ob 73. obletnici priključitve Primorske k matični domovini se je zaradi trenutnih razmer s covid-19 žal odvijala v povsem drugačni obliki. Potekala jev Ankaranu brez publike, prisotni so bili le praporščaki in postroj čete Slovenske vojske. Med praporščaki je bil s praporom Društva TIGR Primorske tudi Bojan Orešnik.

Program prireditve je bil preplet dogajanja na dvorišču vojašnice 430 mornariškega diviziona Slovenske vojske na Jadranski cesti v Ankaranu, videli smo posnetke nastopajočih na različnih lokacijah v ankaranski občini ter arhivske posnetke zgodovinskih obdobij Primorske in njenih ljudi.

Slavnostna govornica je bila Majda Širca.

Organizatorja prireditve sta bila Občina Ankaran in ZB NOB Ankaran.

Podarite 0,5 % dohodnine

Dobrodelnost vas nič ne stane. Izpolnite obrazec

Donacija društvu

Prijava na e-novice

Prijava za člane

O društvu

Društvo je bilo ustanovljeno 21. maja 1994 v Postojni. Društvo TIGR Primorske je rodoljubno društvo. Kot pove daljša različica imena, smo člani zavezani negovanju rodoljubnih tradicij, ki slonijo na izročilu TIGRa. Prizadevamo si za čim večjo osveščenost javnosti o pomenu in vlogi antifašizma na Primorskem med obema vojnama in delovanju TIGRa: o njegovi dejanski vlogi na Primorskem in njegovem prispevku za priključitev Primorske matici.

Spoznaj društvo

Kontakt

Društvo TIGR

Partizanska 18

6210 Sežana

Slovenija

Tel.: 05 9951 557

e-mail: drustvo.tigr@siol.net