Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Izšla je knjiga Milana Pahorja z naslovom Tajna organizacija Borba 1927 – 1930

Izšla je knjiga Milana Pahorja z naslovom Tajna organizacija Borba 1927 – 1930

Knjiga o Borbi je sad dolgoletnega proučevanja zgodovinskih in arhivskih dokumentov, ki jih je v knjigi iz teh virov povzel in analitično predstavil Milan Pahor. Sama knjiga je sestavljena iz več poglavij, ki so vsebinsko sistematično povezana in bralcu nudijo celovit vpogled v dogodke na Tržaškem od konca prve svetovne vojne naprej do požiga Narodnega doma v Trstu leta 1920 in vse dogodke, ki so kmalu zatem sledili in v stopnjujočem ritmu ogrožali slovenstvo ne samo na Tržaškem, ampak na celem območju Primorske, ki je z Rapalsko pogodbo pripadla Kraljevini Italiji in kjer je fašizem začel svoj uničujoči pohod proti slovenskemu narodu. K poslabšani situaciji slovenskega prebivalstva je svoje dodala še Gentilejeva šolska reforma, ki je povsem izrinila slovenski jezik iz šol in vrtcev. Vsi ti dogodki so generirali tajni odpor Slovencev po celi Primorski, ki je rezultiral v ustanovitvi tajne protifašistične organizacije TIGR, na Tržaškem pa se je tajna organizacija Slovencev imenovala Borba. Le ta je delovala do leta 1930, ko je z usmrtitvijo bazoviških junakov prenehala delovati pod tem imenom, se za nekoliko časa potuhnila s svojo dejavnostjo, nato pa so njeni člani nadaljevali svoje delo v okrilju organizacije TIGR. Zgodovinar Milan Pahor nam v svoji knjigi predstavi ustanovitelje tako Borbe kot organizacije TIGR in nam pojasni njihove vloge v obeh organizacijah.

Knjiga nadaljuje z opisom prvega tržaškega procesa in spomini obsojencev na njem. Posebej so zanimivi odmevi na prvi tržaški proces v Evropi in časopisih, ki jih je zbral Milan Pahor. Iz njih je razbrati, da je bila smrt bazoviških junakov deležna kar precejšnjih odmevov v evropskem svobodomiselnem tisku.

Knjiga Milana Pahorja o Borbi predstavlja pomemben prispevek k osvetlitvi protifašističnega boja na Primorskem in posebej na Tržaškem, hkrati pa zaokroža temeljitejše poznavanje slovenske zgodovine med obema vojnama.

Zapis na hrbtni strani knjige Milana Pahorja o Borbi:

To je zgodba protifašističnega upora in boja Slovencev in Hrvatov. To je zgodba Tajne organizacije Borba, ki je delovala v letih 1927 -1930 in je bila del vseprimorskega protifašističnega gibanja med dvema svetovnima vojnama. To je zgodba, ki se je zaključila 6. septembra 1930 z ustrelitvijo štirih junakov pri vasi Bazovica blizu Trsta. To je zgodba, ki je del slovenske, hrvaške, italijanske in evropske zgodovine.

 

Gorazd Humar

 

17. 9. 2020

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net