Proslava 26. aprila 2022 v Izoli

Jadranka Šturm Kocjan, vodja območne enote TIGR za Slovensko Istro, se je 26. aprila 2022  v Izoli udeležila proslave ob Dnevu upora proti okupatorju, 81. obletnici ustanovitve PF, 71, obletnici osvoboditve Izole in 100. obletnici rojstva Karla Destovnika Kajuha. Na proslavi je bil prisoten naš prapor, ki ga je nosil Bojan Orešnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Proslava 26. aprila 2022 v Izoli
                                                                                                        Na sliki Jadranka Šturm Kocjan s Slobodanom Radujkom, vodjo ZZB Izola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Proslava 26. aprila 2022 v Izoli
Praporščak Bojan Orešnik 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Partizanska 18, 6210 Sežana, Slovenija, 

e-mail: drustvo.tigr@siol.net