Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Pred spomenikom Dragu Bajcu

V Vipavi smo skupaj z učenci Osnovne šole Draga Bajca položili šopek pred spomenik Dragu Bajcu, mlademu intelektualcu, pesniku, študentu, tigrovcu. Šola ponosno nosi njegovo ime. Zrecitirali smo eno njegovih pesmi. Čisto vse nosijo v sebi slutnjo smrti, ki ga je na koncu vsega izmučenega doletela, ker je bil do zadnjega preganjan in bolan. Fašisti so svoje delo temeljito  opravili.

Slava našim junakom, vsem, ki so zmogli po vsej Primorski pokazati režimu Mussolinija iz kakšnega testa smo narejeni in v burji utrjeni.

Vsem, ki ste ponosni na našo preteklost in upornost, ki nam jo zavidajo veliki narodi, naj v imenu Društva TIGR Primorske zaželim srečno in zdravo novo leto 2023.

  

Vodja območne enote zgornje Vipavske doline Društva TIGR Primorske, Sonja Groznik

Pred spomenikom Dragu Bajcu

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net