Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR Primorske

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske

V petek, 13. 1. 2023, je v Divači potekala Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske. Pozdravno sta goste nagovorila predsednik društva, Gorazd Humar, in županja Občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan. Sledilo je kratko poročilo o delu društva v letu 2022 in o načrtih za leto 2023, poročilo o izidih Primorskega rodoljuba in poročilo o delovanju spletne strani v preteklem letu. Sledila je podelitev priznanj in plaket in čudovit nastop tria LE DIVE, ki jih je na klavirju spremljal Blaž Pahor. Seje se je udeležilo 49 udeležencev, med njimi tudi županje in župani primorskih občin: župan Občine Komen, mag. Erik Modic, župan Občine Sežana, Andrej Sila, županja občine Divača, Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Hrpelje-Kozina, Saša Likavec Svetelšek in župan Občine Postojna, Igor Marentič. Major Dejan Stančič, predsednik OZVVS Krasa in Brkinov Sežana, in Stotnik Josip Biro, predsednik OZSČ Sežana, sta Društvu TIGR Primorske podelila Zahvalo za dolgoletno sodelovanje in Častni znak za sodelovanje. 

Priznanja Društva TIGR Primorske za leto 2022 so prejeli: Dejan Dodič, Miloš Mikolič, Silvana Dobrila in Občina Hrpelje-Kozina. Zlati plaketi pa sta prejela Bruna Olenik in dr. Salvator Žitko. Obrazložitve nagrad tukaj.

 Posnetek podelitve zlatih plaket tukaj. 

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske   Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske   Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske   

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  

Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske  Razširjena in slavnostna 62. seja upravnega odbora Društva TIGR Primorske

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net