Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi

V soboto, 15. aprila 2023, ob 11.30 je v dvorani Capriola Hotela Maestoso v Lipici potekalo predavanje zgodovinarja dr. Salvatorja Žitka z naslovom Gentilejeva šolska reforma in njene posledice za primorsko šolstvo v času fašističnega režima. 

Vsebina predavanja: 

Letos mineva 100 let (1923 – 2023) od uvedbe znane Gentilejeve šolske reforme, s katero je fašistični režim uničujoče posegel v nacionalni razvoj slovenske in hrvaške manjšine na primorskih tleh. Z njeno uzakonitvijo, 1. oktobra 1923 se je pričel proces odmiranja slovenske in hrvaške šole na tleh Julijske krajine in se leta 1928 zaključil z njenim popolnim izbrisom. Ob tem so pomenljive besede, ki jih je v rimskem parlamentu izrekel poslanec Engelbert Besednjak: »ko bodo naše šole odpravljene in učitelji odstavljeni, se bo spremenila sleherna slovenska družina v šolo in vse matere in vsi očetje bodo postali učitelji, ki bodo prenašali iz roda v rod naš jezik in našo narodno zavest«.

Gentilejeva šolska reforma je v letih fašističnega režima povzročila težke posledice med slovensko in hrvaško šolajočo se mladino in učiteljskim kadrom, vendar ni dosegla svojega namena. Fašizem je spregledal dejstvo, da na silo ne bo mogel streti nacionalne zavesti in pripadnosti lastnemu narodu. Tuja po duhu in vsebini, italijanska šola ni mogla doseči svojega namena in izriniti odnosa do materinega jezika ter doseči svojih vzgojno-izobraževalnih smotrov.

V svojem predavanju je avtor, S. Žitko ob uvodni predstavitvi lika Giovannija Gentileja (1875-1944), ministra za šolstvo in ideologa fašističnega režima, podrobneje orisal značilnosti njegove šolske reforme, za lažje razumevanje njenih učinkov na naših tleh pa tudi stanje slovensko-hrvaškega in italijanskega šolstva skupaj z vlogo Lege Nazionale na območju Avstrijskega primorja pred I. svetovno vojno. V zaključnem delu je podal še oris italijanske zasedbe Primorske in fašistični odnos do slovanskega šolstva z uvedbo Gentilejeve šolske reforme z vsemi njenimi posledicami.  

avtor: dr. Salvator Žitko 

Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi    Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi   Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi   Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi   Predavanje dr. Salvatorja Žitka o Gentilejevi šolski reformi

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net