Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Predstavitev knjige Trsta ne damo

Območna enota TIGR Slovenska Istra je v ponedeljek 29. januarja 2023 ob 18.00 uri pripravila predstavitev knjige Trsta ne damo avtorja Federica Tenca Montinija, sodelavca ZRS Koper, ki je sicer doma iz Vidma (Udine). Predstavitev je bila pripravljena v sodelovanju z Znanstveno raziskovalnim središčem iz Kopra, ki je tudi gostilo predstavitev v prostorih »Borilnice«, osupljivo lepo obnovljene stare palače na Kreljevi ulici 6. Na predstavitvi se je zbralo približno 60 pozornih poslušalcev, ki so z zanimanje poslušali predstavitev avtorja in vsebinsko pomembne dodatke, ki sta jih prispevala dr. Borut Klabjan, ki je pogovor vodil in poseben gost večera, vedno zanimivi govorec in poznavalec novejše zgodovine akademik prof. dr. Jože Pirjevec.

Knjiga obravnava obdobje 1945-1954, ko je bilo dogajanje glede tržaškega vprašanja izredno pomembno za Slovence in takratno skupno državo Jugoslavijo ter za odnose med Jugoslavijo in zavezniki iz II. svetovne vojne. Knjiga, ki je plod znanstvene raziskave in študija izvirnih dokumentov jasno prikaže mednarodne in lokalne okoliščine dogajanje pri krivičnem določanju meje in arbitrarnem dodeljevanju ozemelj, ki so si ga privoščili Američani, Angleži in Francozi ob polnem soglasju Sovjetske zveze. Jugoslovanska diplomacija, predvsem politiki iz Slovenije, so si do zadnjega prizadevali, da bi Jugoslavijo dobila tudi Trst s širšo okolico, kar je predstavljalo strnjeno, s Slovenci naseljeno ozemlje. Vendar so prevladali širši geopolitični in vojaško strateški interesi zahodnih »zaveznikov«, ki so po ugotovitvah avtorja že v letu 1944 načrtovali (Churchill), da Trsta ne bodo prepustili Jugoslaviji. Vendar jugoslovansko vodstvo in Tito osebno do zadnjega niso pristali na to in so bili pripravljeni tudi na vojaški spopad z bivšimi zavezniki. Odločilno besedo je tako imel očitno Stalin, ki si ni želel oboroženega spopada z medvojnimi zavezniki.

Govorci so osvetlili tudi širše mednarodne okoliščine vse do današnjih dni, publika pa je namenila ob koncu predstavitve vrsto lastnih mnenj in vprašanj vsem trem eminentnim zgodovinarjem. Odprlo se je kar nekaj vprašanj, ki kažejo, da obdobje po letu 1920 na teh prostorih zahteva še veliko raziskovanja in pojasnjevanja zgodovinarjev, predvsem pa je popolnoma nesprejemljiva zloraba tolmačenja teh dogajanj s strani današnjih politikov, ki razmer večina sploh ne poznajo ali jih tolmačijo s svoje ideološke pozicije in za dnevne politične koristi.

Mitja Klavora 

Avtor fotografij: Tomaž Primožič 

Predstavitev knjige Trsta ne damo
Na fotografiji so levo dr. Borut Klabjan, v sredini dr. Federico Montini in desno dr. Jože Pirjevec. 


Predstavitev knjige Trsta ne damo

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net