Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

O TIGR-u na osnovni šoli v Postojni

V petek 9. februarja je na Osnovni šoli Antona Globočnike v Postojni potekalo predavanje o nastanku in zgodovini protifašistične organizacije TIGR. Predavanje je organizirala Osnovna šola Antona Globočnika v sodelovanju z Območno enoto Društva TIGR Primorske, ki jo vodi Bruna Olenik.

V veliki predavalnici šole se je predavanja udeležilo okoli 90 učencev višjih razredov te šole. Predavatelj Gorazd Humar, sicer tudi predsednik Društva TIGR Primorske, je v eni učni uri orisal celoten zgodovinski tok delovanja organizacije TIGR od ustanovitve te organizacije na Nanosu leta 1927 pa vse do leta 1941, ko se je tigrovski boj združil v narodnoosvobodilni boj. Uvodoma je Gorazd Humar prikazal ključne zgodovinske dogodke, ki so določali usodo Primorske, ki je od leta 1920 naprej na osnovi rapalske pogodbe v celoti pripadla Kraljevini Italiji. Požig Narodnega doma v Trstu, naraščanje fašističnega nasilja, uvedba Gentilejeve šolske reforme in izključitev slovenskega jezika iz javnega življenja so bili tisti ključni dejavniki, ki so privedli do organiziranega odpora, od leta 1927 naprej vodenega skozi organizacijo TIGR in njeno tržaško vejo Borbo. Na predavanju so bile učencem prikazane tudi številne druge skupine, ki so se na svoj način upirale fašizmu. To so bili v prvi vrsti  primorski duhovniki zbrani v Bratovščini sv. Pavla. Učenci so se ob tem seznanili z nekaterimi najbolj izstopajočimi cerkvenimi poslikavami slikarja Toneta Kralja ter okoliščinami smrti pevovodje Lojzeta Bratuža. Predavanje je bilo tudi posvečeno spominu na bratovščino mladoletnikov z imenom Črni bratje, ki so se na svoj način upirali fašizmu. Zgodba o Črnih bratih je vezana na tragično smrt komaj 14 letnega Mirka Brezavščka.

Posebej sta  učence pritegnila oba tržaška sodna procesa z ustrelitvijo štirih bazoviških junakov v Bazovici leta 1930 in petih obsojenih na Opčinah leta 1941.

Ugotavljamo, da so učenci z velikim zanimanjem sledili pregledu tega dela primorske zgodovine.

Društvo TIGR Primorske

O TIGR-u na osnovni šoli v Postojni

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net