Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Sestanek pri predsednici RS

V torek 21. maja 2024 so se s predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar na rednem letnem sestanku sestali vsi predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije-KoDVOS. Med udeleženci sestanka je bil tudi predsednik Društva TIGR Primorske Gorazd Humar. Vsi predstavniki KoDVOS-a so predstavili svoje izvedene in predvidene dejavnosti v letu 2024. Predsednik društva Gorazd Humar se je predsednici RS uvodoma zahvalil za poslani venec ob slovesnosti na Mali gori 11. maja 2024, kjer je potekala vsakoletna proslava v spomin na napad okupatorskih sil na tri tigrovce. Gorazd Humar je pojasnil tudi pomen pripravljene razstave o TIGR-u v Evropskem parlamentu v Bruslju in poslanstvo razstave, ki bo obkrožila Slovenijo. Poudaril je, da so bili vsi tigrovci v času njihovega delovanja italijanski državljani in da bi se jih morala Italija na dan 25. aprila, na dan zmage nad fašizmom in nacizmom tudi ustrezno spomniti. Gorazd Humar je predstavil tudi ključne dejavnosti društva v letu 2024.

Predsednica RS je v svojem govoru poudarila njeno zavezanost izročilom protifašizma, ki so eden od temeljnih gradnikov tudi sodobne Evrope.

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net