Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij
organizacije TIGR PrimorskePrimorci kot prvi protifašisti v Evropi  -  Evropski parlament v Bruslju, 23. januarja 2024 

Prispevki tukaj.

Redna letna skupščina društva je v Lipici izvolila novo vodstvo društva

V Hotelu Maestoso v Lipici je v petek 14. junija 2024 potekala redna letna skupščina Društva TIGR Primorske. Skupščine se je udeležilo 28 delegatov od skupno 31 delegatov, kar je zagotovilo visoko sklepčnost skupščine. Skupščino je vodilo delovno predsedstvo v sestavi: Marijan Suša kot predsedujoči, Jadranka Šturm Kocjan in Siniša Germovšek kot člana delovnega predsedstva.

Predsednik društva je uvodoma podal poročilo o delu društva v letu 2023 in ga ocenil kot uspešnega v vseh pogledih, saj je društvo izvedlo vse predvidene in planirane naloge. V letu 2023 so bile izvedene tudi skoraj vse aktivnosti za pripravo razstave o primorskem protifašizmu in okrogle mize zgodovinarjev, kar je bilo vse predstavljeno v Evropskem parlamentu v Bruslju v januarju 2024. Uspešno je bila izpeljana tudi informativna dejavnost društva, ki se kaže v uspešnem izhajanju društvenega glasila Primorski rodoljub in aktivne spletne strani društva.

Skupščina je potrdila tudi vsa poročila o finančnem poslovanju društva v letu 2023 in poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal njegov predsednik Zlatko Martin Marušič.

Skupščina je v nadaljevanju potrdila delovni plan društva za leto 2024 kot tudi finančni plan za to leto.

Delegat iz Območne enote Trst Milan Pahor je v razpravi spomnil  na več pomembnih obletnic v letu 2025, ki jih bo treba ustrezno obeležiti. To so 80. obletnica zmage nad fašizmom in nacizmom maja 2025, 80. obletnico postavitve spomenika bazoviškim junakom v Bazovici kot tudi na pokopališču Sv. Ana v Trstu septembra 2025 in na visoko obletnico Odbora za proslavo bazoviških junakov.

Skupščina Društva TIGR Primorske v Lipici je bila hkrati tudi volilna skupščina, saj je članom delovnih teles društva na podlagi statutarnih določil potekel mandat. Izvedene so bile volitve in volilna komisija je objavila rezultat le teh:

  • za predsednika Društva TIGR Primorske je bil ponovno izvoljen Gorazd Humar,
  • za podpredsednika društva sta bila izvoljena Jadranka Šturm Kocjan in Siniša Germovšek, tretja podpredsednica je po statutu vodja Kluba mladih tigrovcev Manuela Polanc,
  • v nadzorni odbor so bili izvoljeni Zlatko Martin Marušič kot predsednik in Venceslava Batagelj in Bernard Oblak kot člana,
  • v častno razsodišče so bili izvoljeni Milan Pahor kot predsednik in Ivan Humar ter Živa Vidmar kot člana.

Skupščina je potrdila tudi novo sestavo upravnega odbora društva, ki mu po statutu predseduje predsednik društva. Upravni odbor društva za mandatno obdobje 2024-2028 tako sestavljajo:

Gorazd Humar kot predsedujoči in člani Sonja Groznik, Siniša Germovšek, Zdenko Šibav, Bruna Olenik, Ljubo Jasnič, Jadranka Šturm Kocjan, Marijan Suša, dr. Miran Dolhar in Manuela Polanc.

Po končani skupščini so bili vsi delegati in vsi prisotni vabljeni na proslavo ob 30. obletnici ustanovitve Društva TIGR Primorske, ki se je le malo kasneje po zaključku skupščine odvijala v istem prostoru Hotela Maestoso v Lipici.

 

 Redna letna skupščina društva je v Lipici izvolila novo vodstvo društva

Redna letna skupščina društva je v Lipici izvolila novo vodstvo društva

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net