Zadnje novice

V petek, 4. decembra, sta predsednik društva  TIGR PRIMORSKE in  načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman v Infocentru Triglavska roža na Bledu podpisala letne načrte sodelovanja med Slovensko vojsko in organizacijami, zvezami ter društvi, pomembnimi za obrambni sistem. 

Ob tej priložnosti je načelnik generalštaba poudaril, da ga veseli, da se vsi zavedamo, da bo obseg sodelovanja odvisen od objektivnih razlogov in najpomembnejših nalog Slovenske vojske, med katerimi še naprej ostajata izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in sodelovanje pri reševanju migrantske situacije. »Slednja zahteva veliko angažiranost Slovenske vojske, kar je v zadnjem času vplivalo tudi na še bolj dejavno opravljanje nalog civilno-vojaškega sodelovanja. Če bodo razmere še naprej zahtevale tako obsežno vključevanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, verjamem, da boste z razumevanjem sprejeli, če vseh dogovorjenih aktivnosti ne bomo mogli uresničiti zaradi naše vključenosti v pomembno nalogo pri zagotavljanju varnega dela tudi vaših organizacij in društev,« je še dejal načelnik.

Slovenska vojska bo v prihodnjem letu sodelovala s petintridesetimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne vrednote. Med njimi so Društvo upokojencev MO, Gasilska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, Združenje MORiS, Planinska zveza Slovenije, Slovenski gorniški klub Skala, Slovenska potapljaška zveza, Smučarska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev generala Maistra, Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Zveza radioamaterjev Slovenije, Zveza slovenskih častnikov, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Turistična zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Društvo maratoncev in pohodnikov Celje, Jadralna zveza, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Strelsko društvo vojni veteran, Športno društvo Katarina, Športno društvo Sonček, Športna unija Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj-Never give up, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije »TIGR PRIMORSKE«, Veslaška zveza Slovenije in Športno društvo Slovenc.

Znotraj civilno-vojaškega sodelovanja je Slovenska vojska leta 2015 podprla 731 dogodkov in za to namenila skoraj 338.000 evrov. V podporo organizacijam je opravljala različne prevoze po kopnem, morju in zraku, posojala materialna sredstva (šotore, mize, klopi, agregate, ročne radijske postaje, terenske postelje), zagotavljala dopolnilno zdravstveno oskrbo, omogočala uporabo nekaterih zmogljivosti (vadišč, strelišč in telovadnic) ter z nastopi popestrila prireditve (častne straže, Orkester Slovenske vojske). Leta 2016 Slovenska vojska za obdobje od januarja do oktobra načrtuje 450 dogodkov oziroma 212.000 evrov.

Slovenska vojska s sodelovanjem z organizacijami, ki jih podpira, neguje civilno-vojaško sodelovanje in si tako prizadeva vzdrževati dobre odnose s civilnimi organi oblasti, organizacijami in društvi ter prebivalstvom na območjih, kjer delujejo ali bodo delovale enote Slovenske vojske. Civilno-vojaško sodelovanje načrtuje in uresničuje na temeljih vzajemnosti, prednost pa daje sodelovanju z nevladnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, športa, usposabljanja in humanitarnosti, ter podpira izvedbo dogodkov nacionalnega pomena.

 

Društvo TIGR PRIMORSKE bo v naslednjem letu v sodelovanju z Slovensko vojsko izvedlo nekaj predavanj iz zgodovine organizacije TIGR vojakom Slovenske vojske ob njihovem usposabljanju.  Na Bledu smo podpisali sporazum o sodelovanju s Slovensko vojsko

 


Sežana, Partizanska c. 18, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Datum: 30.11.2015

 

Spoštovani,

 

Tistim, ki ste nam sporočili,  se zahvaljujemo za potrditev vaše udeležbe na posvetu o vlogi in dejavnosti Društva TIGR Primorske,  sodobnem pogledu na  zgodovino Tigra in drugih protifašističnih gibanj na Primorskem ter na obravnavanje teh dogodkov v kasnejših obdobjih, ki bo v Postojni (prvotno predviden za 7. decembra).  Glede na razmeroma skromen odziv do določenega datuma smo se povezali z nekaterimi drugimi povabljenimi udeleženci in smo skupaj ugotovili, da je prav v predvidenem času  precej drugih podobnih srečanj, zaradi česar ni mogoče računati na dovolj široko udeležbo. Tudi na njihovo sugestijo smo se ob oceni, da je treba predvideti več časa za razmislek in kasneje za pripravo prispevkov, pa tudi zaradi gostote znanstvenih in strokovnih srečanj v prvotno predvidenem  času,  odločili, da se termin posveta prestavi  vsaj za dva meseca.

Konkretno predlagamo, da bi bil posvet v četrtek, dne 11. februarja 2016  v Postojni,

 na isti lokaciji,  kot je bila predvidena, torej v dvorani Inštituta za raziskovanje Krasa, Titov trg 2.

Kot smo vam v prvem obvestilu napovedali, vam tokrat, razen prijazne ponovitve vabila na srečanje, prilagamo še časovni in tematski okvir  posveta ter  poročilo o dosedanji dejavnosti društva, ki se nanašajo na pregled knjig, ki jih je izdalo društvo ali pri njihovi izdaji sodelovalo, tematski pregled okroglih miz in posvetovanj o tigrovskem gibanju, pregled na novo postavljenih spominskih obeležij posameznim osebnostim ali dogodkom tega  in širšega protifašističnega gibanja na Primorskem, ter informacijo o zamisli pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju,  njenem dosedanjem  uresničevanju ter načrtih za naprej.

Prosimo vas tudi, da na kratko opredelite temo, o  kateri boste predstavili prispevek , oziroma da nam sporočite, v katerem od predvidenih sklopov boste spregovorili. Vaše odgovore pričakujemo do  petka, 18. decembra 2015.

 

Veselimo se srečanja z vami,

                                                                                                    dr. Savin Jogan

                                                                                                   Predsednik društva

 

                                                                              

Danes v četrtek 3.12.2015 ob 11.00 uri ste vabljeni v dvorano SAZU v Ljubljani, Novi trg 3.1 na predavanje primorskega zgdovinarja akad.prof.dr.Jožeta PIRJEVCA z naslovom "Od Londona 1915 do Osima 1975 .Šest desetletij slovensko-italijanskih odnosov ".Od Londonskega pakta , s katerim je Italija leta 1915 stopila na stran Antante , nas loči sto let.Od Osimskih sporazumov , s katerimi je bila dokončno zakoličena naša meja s sosednjo državo, pa štirideset let.Me obema mednarodnima dogovoroma se umešča dramatično dogajanje , ki je usodno pogojevalo zgodovino slovenskega naroda.Slovenci smo bili dvakrat žrtev agresije , usodno razklan in po zmagi v drugi svetovni vojni prisiljen , da se tri desetletja bori za priznanje svoje zahodne meje.

VABLJENI !!! 


Partizanska cesta  18, 6210 Sežana, tel. 05 99 51 557

 

Datum:  26.11.2015

 

V A B I L O

 

V skladu z določili 22. člena statuta Društva »TIGR«  sklicujem razširjeno sejo  Upravnega odbora društva, ki bo

v ponedeljek,  7. decembra  2015 ob 15.00  uri   

v dvorani Inštituta za  raziskovanje Krasa v Postojni,  Titov trg 2.

 

 DNEVNI RED:

Sedanji položaj in usmeritev  aktivnosti društva (tudi opredelitev do stališč  v sedanjih kritikah   v javni razpravi) in dogovor o prihodnjih aktivnostih.

 

Del gradiva vam pošljemo naknadno.

 

Prosimo vabljene, da se seje  zanesljivo udeležite.

 

                                          Lep pozdrav !

                                                                              Predsednik društva

                                                                                   dr. Savin Jogan l.r.

 

 

 

 

Več o predanem Slovencu in domoljubu bo povedala kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije g.Irena URŠIČ.Govorila bo o njegovem delovanju v predvojnem obdobju.Nato bo na ogled dokumentarno film o primorskih prostovoljcih v Afriki iz leta 1942.Po filmu bo o prof.Ivanu RODOLFU spregovoril znan novinar in član društva TIGR PRIMORSKE Saša RUDOLF.

VABLJENI ! 

 

ŠKOFOVSKO GLASILO V VATIKANU "AVVENIRE"POSTAVLJA POD VPRAŠAJ LEGITIMNOST OSIMSKIH SPORAZUMOV

Dopisnik Dela iz Rima Tone HOČEVAR je danes v Delu objavil članek v katerem opozarja na stališče , ki ga je zavzel vatikanski škofovski časopis "AVVENIRE" o Osimskih sporazumih.List očita , da so bili Osimski sporazumi posledica tajnih dogovarjanj med italijansko Vlado in med takratno Vlado "komunističnega diktatorja Tita".Zaradi tega naj bi bila vprašljiva njegova legitimnost.Eno je stališče posameznikov, drugo pa je ko ugleden časnik zavzame opisano stališče.

V društvu TIGR bomo z vso pozornostjo spremljali reakcije naših tako državnih kot cerkvenih predstavnikov.Menimo, da je potrebno na take poskuse revidiranja meddržavnih sporazumov in pogodb o tako zgodovinsko pomembnih in občutljivih temah , takoj in s vso odločnostjo reagirati. 

Kontakt

Društvo TIGR Primorske, Goriška c. 17, 5270  Ajdovščina, Slovenija

e-mail: drustvo.tigr@siol.net